De Wens de Wijsheid en het Wonderspel | ‘Business wise’ en toch liefdevol: Verbinding en resonantie
18005
post-template-default,single,single-post,postid-18005,single-format-standard,cookies-not-set,woocommerce-no-js,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

‘Business wise’ en toch liefdevol: Verbinding en resonantie

01 aug ‘Business wise’ en toch liefdevol: Verbinding en resonantie

Een organisatie dat klinkt als een muziekspel. Klanken die resoneren. Stemmen die verbindingen maken. We willen ons richten op een positieve verandering binnen de organisatie. Hoe doen we dat?

 

Resonantie

 

Zowel de directe omgeving als de indirecte omgeving profijt zal profijt hebben van een positieve verandering in de organisatie.
Michael Jongeneel (Directeur Triodos Investment Management) omschrijft in zijn boek ‘8 Essentiële stappen voor leiders van de toekomst’ dat je een win-win-winsituatie kan creëren wanneer je:
1. kiest voor jezelf
2. kiest voor direct betrokkenen
3. kiest voor indirect betrokkenen
Wanneer je daar de balans in kan vinden kan een ieder daar profijt uit halen. Het helpt ons altijd te geloven dat alles met elkaar verbonden is.
De kernboodschap van onze incompany training ‘Mapping the Future’ is om vanuit respect voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving je te bewegen naar een gezamenlijk doel zoadat resonantie ontstaat. Er is een synthese ontstaan, een verbinding.
Je kan het menselijk lichaam vergelijken met een muziekinstrument: een instrument dat zelf muziek kan produceren, maar ook, in haar hoedanigheid als ‘ontvanger’ van muziek, resoneert met de waargenomen ritmes en melodieën. Het méé trillen met muziek ervaren we wanneer we door muziek op een of andere manier emotioneel worden ‘geraakt’. We stromen emotioneel mee met de muziek zodat we de ‘vibes’ zelfs letterlijk door ons lichaam heen kunnen voelen gaan. Wanneer er binnen een groep resonantie ontstaat met een idee kunnen we dit ook ervaren alsof we worden geraakt door het idee en als het ware ‘mee trillen’ met de waargenomen ’vibes’.
Zodra het team resoneert met de omschreven ambitie merk je dat er een positieve energieverschuiving plaats vind. Een energie die alles in werking zet om de ambities waar te maken. Een energie die een gelukzalig gevoel geeft bij de deelnemers en direct zichtbaar is.

 


“Work is love made visible. And if you can’t work with love, but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of the people who work with joy” – Kahlil Gibran

 

De verbinding is liefdevol

 

Tijdens onze teamtrajecten zullen we als trainers de deelnemers motiveren om werkelijk verbinding met elkaar te maken. Verbindingen ontstaan wanneer deelnemers elkaar werkelijk zien: wanneer ze hun eigen en elkaars kwaliteiten erkennen en herkennen. Deelnemers kijken liefdevol en oordeelroos naar zichzelf en naar zijn of haar collega’s. Vanuit deze verbinding wordt een basis gelegd om samen de route uit te stippelen.
Het herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten geeft een positieve impuls aan de groep. Je ziet dat tijdens de oefening, waarbij deelnemers hun eigen kwalitieten en dat van hun collega’s opschrijven, deelnemers open naar elkaar gaan kijken. Nadat deelnemers kwaliteiten (complimenten) van zijn of haar collega’s in ontvangst hebben genomen zie je dat ze zijn ‘gegroeid’ in hun zelfvertrouwen. Ze stralen (meer) rust uit en zijn gemotiveerd. Aan de andere kant is het ‘geven’ van complimenten (kwaliteiten) aan collega’s net zo belangrijk in deze oefeningen.
Een van de oefeningen die wij altijd doen tijdens onze teamtrainingen is de ‘Kwaliteitenkaart’. De oefening kan je hier downloaden

 


“Give others all that is alive in us — our interest, understanding, our knowledge, our humor, everything in us that’s good. In doing so, we enhance the sense of aliveness in others while enhancing our own. When we give, we get a “heightened vitality” of what it means to be human.” – Erich Fromm

 

Het moment van geven en ontvangen is heel waardevol voor het groepsproces en voor een gezonde verbinding tussen de deelnemers.

 

Hoe weet je of je hart zingt en je op weg bent?

 

Gebruik het volgende als een checkmoment en vuistregel om te onthouden wat het betekent als je ‘op weg bent’.
O-VERLOPEN van ideeën om samen aan de slag te gaan en ook overlopen van…
P-LEZIER Want hier wil je echt je bed voor uitkomen.
W-ETEN Waarom je dat wil en Waarheen je samen naar onderweg bent.
E-NERGIE Energie stroomt als roofvogels door je buik. Alles staat ‘aan’ en stroomt.
G-ELOOF Geloof dat het een grote ambitie is, maar dat je gelooft dat die ambitie binnen jullie handbereik is en dat jullie al lerend en ontwikkelend daar naar toe onderweg zijn.

 

Ook anderen zien het aan je, wanneer je ‘op weg’ bent. Herken je dit bij je trainees?
“Je straalt helemaal!”, “Je staat aan! Ik zie het aan je!”, “Wow! Deze komt echt bij je binnen!” en “Je ziet gewoon dat je zin hebt en staat te popelen om de volgende stap te nemen.”
Binnen onze teamtrainingen zeggen wij: “De groep staat aan, ze zijn op weg.” De groep resoneert met de omschreven ambitie. Dit is een belangrijk keerpunt die nodig is om de volgende stappen te zetten. Onze conclusie: Wanneer de inidividuele kwaliteiten en de groepskwaliteiten worden besproken wordt de verbinding tussen de deelnemeners nog meer versterkt.